banner
   
Home Wimpelaal - Erpetoichthys calabaricus - Calamoichthys calabaricus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Wimpelaal Blijdorp 2011
De wimpelaal ziet erg slecht en gebruikt zijn reukorgaan om voedsel te vinden

De tweedelige zwemblaas fungeert als een soort long; de vis komt met regelmatige tussenpozen aan de oppervlakte om lucht te happen.
Kan hij dit niet dan verdrinkt hij binnen het uur, echter op het droge kan hij meer dan een etmaal verblijven.

Deze aal kan maximaal 45 centimeter lang worden en leeft in langzaam stromend, brak, tropisch water.

De vis kan lucht ademen, waardoor de vis ook in zuurstofarm water kan overleven.

De wimpelaal is een nachtdier en voedt
zich met ringwormen, kreeftachtigen en insecten.
Wimpelaal Blijdorp 2011

Jongen hebben uitwendige kieuwen net als salamanders.

Mannetjes hebben een grotere, haakvormige aarsvin, vrouwtjes hebben een kleiner aantal vinstralen.

 

Afrika

tussen Nigeria en het Congogebied

waarschijnlijk eierleggend

   
Leefomgeving Broedtijd
   

modderige slibrijke rivieren

 

   
Voedsel Leeftijd
   

kleine schaal-dieren, insecten en kleine vissen, soms dode organismen en algen of andere plantaardige materialen

tot 30 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

45 cm.

ook bekend als rietslang of goudaal