banner
   
Home Adderringslang - Natrix maura Alfabetisch
Register
  Ringslangachtigen/Gladde slangen niet giftig  
Leefgebied     Voortplanting
 
Adderringslang Serpo 2009

Deze slang leeft in geheel westelijk Europa, inclusief Italië en eilanden, maar niet in Nederland.

Deze soort is niet giftig en dus ook niet gevaarlijk voor de mens,
hoewel de slang wel kan bijten.

Het leefgebied bestaat uit waterrijke bossen, poelen en vennen, bosranden maar ook in flinke begroeide vijvers wordt de slang aangetroffen.

Als er niet gejaagd wordt, ligt de adderringslang meestal te zonnen op het droge; bij slecht weer ziet men de slangen niet omdat ze schuilen in holle bomen en onder houtstapels.

Adderringslangen zijn koper- tot lichtbruin met ronde zwarte vlekken die soms een dambordmotief vormen, soms wat smaller zijn en doen denken aan een bandering.

Adderringslang Serpo 2009
Voor de eileg is een broedhoop nodig; deze soort maakt, gebruik van de warmte van compost om de eieren uit te laten komen. Ook als de dieren overwinteren, worden vaak plantenhopen of houtstapels opgezocht, het komt meermalen voor dat een enkele hoop door tientallen exemplaren wordt uitgekozen als slaapplaats.
 

West-Europa

   
Leefomgeving Broedtijd
   

waterrijke bossen, poelen en vennen

eierleggend

   
Voedsel Leeftijd
   

vissen, amfibieën en wormen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

70 cm.

de adderringslang kan goed zwemmen