banner
   
Home Berberpad - Bufo mauretanicus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Berberpad Dierenpark Emmen 2009

Gedurende de dag heeft ze haar schuilplaats in schaduwrijke, vochtige plaatsen.

Bij schemer komt de berberpad tevoorschijn.

Uit de speekselklieren wordt gif afgescheiden.

Padden zijn te herkennen aan

  • een droge wrattige huid
  • een lompe lichaamsbouw
  • korte achterpoten waarmee ze hoofdzakelijk lopen in plaats
    van springen
  • leggen hun eieren in lange rijen
Alleen soorten die in het bezit zijn van een ontwikkeld orgaan van "Bidder" worden nu
nog tot de groep van echte padden gerekend.

Het orgaan van Bidder is een voortplantingsorgaan dat alleen bij de echte padden volledig ontwikkelt. Het orgaan is bijzonder omdat het mannetjes eicellen kan laten aanmaken.
Berberpad Dierenpark Emmen 2009 Berberpad Dierenpark Emmen 2009
Het is het sterkst is dit orgaan ontwikkeld bij de juveniele dieren en is zowel bij de mannelijke als de vrouwelijke exemplaren aanwezig.
 

Noord-Afrika, Marokko en Tunesië

   
Leefomgeving Broedtijd
   

bodembewoner

8 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

alle soorten insecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

13-15 cm.

Uit onderzoek blijkt dat in het orgaan verschillende giftige verbinding-en aanwezig zijn zoals cardiotoxi-nen, stoffen die een ernstige allergische reactie kunnen veroorzaken.

Het is echter niet functioneel, alleen wanneer bij de mannetjes de testikels worden verwijderd zwelt het orgaan op.

Het gaat vervolgens levensvatbare eicellen produceren, en ook een gedegenereerde eileider ontwikkelt zich zoals die van de vrouwtjes.

Dit is echter alleen uit laboratorium waargenomen en wat de functie in de natuur is,
is niet precies bekend.

Vermoedelijk speelt het orgaan van Bidder ook een rol in de verde-diging van de padden.