banner
   
Home Bijtschildpad - Chelydra serpentina Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Bijtschildpad Serpo 2008 De bijtschildpad is een grote, grof gebouwde schildpad, met stevige, korte poten en een lange, dikke staart.

De kop is opvallend groot en grof gebouwd, en kan net als de poten niet in het schild worden geborgen.

De schildpad laat zich niet benaderen en gedraagt zich met name op het land agressief en is dan erg bijterig.

De bek is erg scherp, in combinatie met de stevige kaakspieren kan de schildpad zeer krachtig bijten.

De bijtschildpad is wat betreft de gevolgen van een beet bij de mens een erg beruchte soort die vingers en tenen kan amputeren.

Het is een sterk aan water gebonden soort die maar zelden een zonnebad neemt en permanent onder water leeft.
Alleen om de eieren af te zetten en soms om te paren wordt het land betreden.
De bijtschildpad is een typische water-bewoner die in ondiepe wateren leeft of langs de oevers van diepere wateren.

Deze oevers mogen niet te steil zijn want de schildpad is ondanks de aquatische levenswijze een slechte zwemmer op de lange afstand die in diep water verdrinkt.

Ook snelstromende wateren worden vermeden, alleen stilstaande tot matig stromende wateren zijn geschikt als leefomgeving.

De schildpad is een bodembewoner die zich niet zwemmend maar lopend over de bodem voortbeweegt.

De bijtschildpad komt nooit aan land om te zonnen en leeft permanent onder water.
Bijtschildpad Serpo 2008
Alleen om eieren af te zetten en soms om te paren komt de schildpad aan land, de eieren worden begraven in een hol dicht bij de oever.
 

Noord- en
Midden-Amerika het zuiden van Canada tot aan Ecuador

De embryo's stoppen korte tijd na de bevruchting met groeien, pas als ze als eitje zijn afgezet in de bodem start de embryonale ontwikkeling.

 
Leefomgeving Broedtijd
   

gematigde tot subtropische streken

Er worden enige tientallen eitjes afgezet per jaar

3-4 weken

   
Voedsel Leeftijd
   

kleine waterdieren, planten en aas

40-70 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

schildlengte
50 cm.