banner
   
Home Bizon of Amerikaanse bizon - Bison bison Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Bizon Dierenpark Emmen 2003
Op 14 maart 2003 arriveerden drie Canadese Bizons in Dierenpark Emmen.
In juni 2003 namen ze, na drie maanden in quarantaine te hebben gezeten,
hun intrek in het Wilde Westen, het nieuwe onderdeel van de dierentuin.
Het Wilde Westen is een reconstructie van de Rocky Mountains in Amerika.
De Amerikaanse bizon is bijna systematisch uitgeroeid. Enkele honderden jaren geleden leefden er in Noord-Amerika miljoenen exemplaren.

Jaarlijks trokken ze langs de buffelpaden, in het voorjaar naar het noorden, in het najaar naar het warmere zuiden. De jacht door de indianen betekende geen enkele bedreiging.
Bizon Dierenpark Emmen 2003 Bizon Dierenpark Emmen 2003
Maar in de 19e eeuw begon de grote slachting. De jagers organiseerden speciale bizon-jachttreinen, van waaruit er dan op de kuddes geschoten kon worden.

Het gevolg was dat de bizon bijna werd uitgeroeid en de indiaan verloor zijn indianenbuffel, onmisbaar om zijn huid en vlees.
 
Noord-Amerika en Canada kalveren worden geboren in
april-mei
   
Leefomgeving Draagtijd
   
open bos, prairie 9 maanden
   
Voedsel Leeftijd
   
gras 25jaar
   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   
schouderhoogte 1.90 cm.
lengte ♂ 3.0 m.
400 - 800 kilo
beschermd


De Amerikaanse bizon is het grootste landdier van Noord-Amerika.
Bizon is de juiste naam van het dier dat Buffalo door de Amerikanen wordt genoemd.

Zijn Europese neef heet wisent.

De wilde bizons leefden oorspronkelijk op de grote vlakten in het oostelijk deel van Canada en de Verenigde Staten.

Bizons leven nu niet meer in het wild.

Door de fokpro-gramma's leven er nu zo'n 300.000 bizons in de Verenigde Staten en 200.000 in Canada.

Zij worden op grote farms gehouden.
Yellowstone National Park is de enige plaats in de VS waar de bizons sinds de prehistorie onafgebroken geleefd hebben. De bizons die er nu voorkomen zijn de rechtstreekse nazaten van de bizons die eeuwen geleden op de prairies rondwandelden. In juli 2015 werden er 4.900 bizons in Yellowstone geteld, de grootste kudde in de VS op publiek land.

Pasgeboren bizonskalfjes worden wel 'red dog' genoemd omdat ze bij de geboorte een oranje-rode vacht hebben. Ze worden geboren tussen eind maart en mei en een paar maanden na hun geboorte wordt hun vacht donkerder, krijgen ze de karakteristieke bult op hun rug en beginnen de hoorns te groeien.

De geschiedenissen van de Amerikaanse Indianen en bizons zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bizons nemen een bijzondere plaats in in de cultuur van de oorspronkelijke bewoners van de VS: als voedsel, voor kleding, gereedschappen, om tenten van te bouwen en ze hebben een spirituele betekenis.

Je kan de stemming van een bizon aflezen aan zijn staart. Wanneer de staart naar beneden hangt en een beetje op een neer zwaait, is het dier rustig en op zijn gemak.
bizon De geboorte vindt plaats op enige afstand van de kudde. Het jong keert enkele uren na de geboorte samen met zijn moeder naar de kudde terug.

Het wordt een jaar lang gezoogd en blijft bij de moeder tot het geslachts-rijp bij een leeftijd van ongeveer 3 jaar.

In de Oude Wereld leeft de eveneens zwaar beschermde wisent Europese bizon, een nauw verwante soort.

De jonge dieren zijn roodachtig bruin van kleur.