banner
   
Home Monocle cobra - Naja kaouthia Alfabetisch
Register
  Elapidae/Koraalslangachtigen - Gifslang Tandtype: Proteroglyf  
Leefgebied     Voortplanting
 

Ten gevolge van een erfelijke afwijking komen ook albino's voor. Door het ontbreken van pigment is de huid kleurloos.

In de natuur komen albino's nauwelijks voor. Door hun opvallende kleur vallen ze makkelijk ten prooi aan roofdieren.

Het gif van de cobra wordt afgescheiden door klieren vlak achter de ogen en loopt
via kanaaltjes naar de giftanden voor in de bovenkaak.

De cobra doet een uitval in bovenwaartse richting zodt de giftanden naar buiten steken.

Monocle cobra Serpo 2008
Naja kaouthia albino

Zodra ze zich in het vlees van een prooidier boren, drukken spieren de gifklier samen en spuit het gif met kracht in de prooi.
Monocle cobra Dierenpark Emmen 2009

Adders en cobra's doden hun prooi met gif.
Maar dat gebeurt weer verschillend.
Adders hebben lange giftanden en spuiten veel gif.

Cobra's hebben kleinere giftanden en spijten weinig gif, maar dat gif is veel sterker.

Het gif van een adder doodt de prooi, omdat het zijn bloed aantast. Bij de cobra werkt het gif in op het zenuwstelsel van de prooi. Het slachtoffer raakt verlamd en valt flauw.

 

Na de paring worden 6 tot 20 eieren gelegd op verborgen plaatsen, zoals holten onder boomwortels en verlaten holen van knaagdieren krijgen daarbij de voorkeur.

De pasgeboren jongen zijn meteen zelfstandig en kunnen onmiddellijk gebruik maken van hun gifapparaat.

Monocle cobra Dierenpark Emmen 2009
 

Zuidoost-Azië

6-20 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

graslanden,
open wouden
en savannes

eierlevendbarend

   
Voedsel Leeftijd
   

vogels en
kleine zoogdieren

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

1.80-2.20 m.

ook bekend als
Siamese cobra