banner
   
Home Edelhert - Cervus elaphus hippelaphus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Edelhert Safaripark Beekse Bergen 2009 Edelhert Safaripark Beekse Bergen 2009

Het edelhert komt in Nederland voor op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en sinds 2005 in het Weerterbos.

Af en toe wordt er een edelhert op de Utrechtse Heuvelrug gesignaleerd,
alsmede aan de grens met Duitsland van aldaar toegelopen dieren.

In het wild levende edelherten zijn in België relatief zeldzaam. In Vlaanderen komen ze voor in de regio Voeren, op het Kempens Plateau en in het Belgisch-Nederlandse grenspark Kempen-Broek.

In Wallonië is hun verspreiding beperkt tot het zuidelijke en westelijke deel van de Ardennen.

De gemiddelde lichaamsgrootte van een edelhertenpopulatie wordt be´nvloed door meerdere factoren. Edelherten uit bosgebieden zijn kleiner dan die uit meer open
gebieden, en de lichaamsgrootte neemt toe van het westen naar het oosten.
Ook zijn mannetjes groter dan vrouwtjes.

Uitsluitend het mannetje draagt een gewei dat gemiddeld zo'n 70 centimeter lang, maar kan uitgroeien tot meer dan 90 centimeter. Het gewicht kan variëren van 4-10 kg.

Aan het gewei kan men enigszins de leeftijd aflezen. Een jong edelhert heeft gewoonlijk
een kleiner gewei met weinig vertakkingen, maar een hert in zijn laatste levensfase zal
ook weer een kleiner gewei met minder takken krijgen. Een gezond dier heeft een forser
en zwaarder gewei, maar niet per se meer enden dan een ziekelijk dier. Er is een duidelijk verband tussen de kwaliteit van het leefgebied en de grootte van de hertengeweien.
 

Europa, Azië en Noord-Amerika

1 jong
zeldzaam 2 jongen

   
Leefomgeving Draagtijd
   

bosrijk gebied met open plekken

225-245 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

grassen, kruiden, heide, boomschors, knollen, wortels, vruchten, zaden, knoppen, scheuten en loof van bomen en struiken

25 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

kop-romplengte
1.65-2.60
schouderhoogte
1.14-1.40 m.
staart 12-15 cm.
♂ 255 kg.
♀ 150 kg.

Het edelhert is
op de eland na
het grootste hert

Sinds november 2005 zijn er ook
in het Weerterbos op de grens van Limburg en Noord-Brabant edelherten aanwezig, zij het niet in het wild.

Het gaat om een groep van 15 uit België afkomstige dieren die daar zijn uitgezet.

Deze herten bevinden zich binnen een wildraster van
150 hectare.
Het gewei wordt elk jaar afgeworpen onder invloed van geslachtshormonen.
Oudere herten doen dat gedurende de laatste wintermaanden, jonge dieren meestal in maart of april. Daarna groeit meteen het nieuwe gewei dat gemiddeld in juli voltooid is.
In augustus begint de basthuid te jeuken en verwijderen de mannetjes die door het gewei langs takken en boomstammen te schuren. 
Het is de bedoeling dat de dieren binnen enkele jaren hun vrijheid verkrijgen en mogelijk kunnen uitzwermen over Noord-Brabant en Limburg.

Begin oktober 2009 is het wildraster nog
niet opengesteld
en op dit moment bestaat de groep uit 5 herten en 22 hindes.
Het edelhert is de gehele dag door actief, maar in gebieden met veel menselijke activiteit laten ze zich vooral vroeg in de ochtend en laat in de avond zien.

's Ochtends trekken ze meestal naar de graslanden om daar te kunnen grazen.

In de Schotse Hooglanden klimmen ze 's ochtends naar hogergelegen gebieden om daar te kunnen rusten, en dalen ze 's avonds weer af om te grazen.
Het kalf heeft bij de geboorte een gevlekte vacht. Deze dient ter camouflage: de eerste twee weken zal de moeder haar kalf vaak alleen laten, om uitsluitend terug te keren om het jong te laten zogen.

Gedurende deze tijd drukt het jong zich tegen de grond, verscholen in hoog gras
of tussen het struikgewas.

Binnen de roedel vormen zich soms crèches van meerdere jongen, die vaak met elkaar spelen.