banner
   
Home Bergeend - Tadorna tadorna Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Bergeend Avifauna 2010 Bergeend Avifauna 2010

De naam "bergeend" heeft niets met "bergen" in de zin van "hoge heuvels" te maken,
maar met de voortplanting: de soort kan relatief veel jongen grootbrengen of "bergen".

Een andere verklaring voor de naam is dat de eend haar eieren verbergt.

Bergeend Avifauna 2010

De bergeend legt haar eieren bijvoorbeeld in konijnen- en andere grondholen.

In Nederland is hij in Zeeland vaak te zien, maar ook langs het IJsselmeer.

Hij broedt er, maar is ook doortrekker en wintergast.

De bergeenden leven in de duinen.
Maar je ziet ze ook vaak in de zee.

Door met de poten trappende bewegingen te maken in ondiep water, jaagt de
bergeend prooien.

De Nederlandse populatie trekt in de winter gedeeltelijk weg, maar wordt
tegelijkertijd aangevuld met exemplaren uit het noorden, zodat het gehele jaar
door bergeenden te zien zijn.

 

West-Europa

8-12 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

kustgebieden

28 dagen

   
Voedsel  
   

wadslakjes, schaaldiertjes, insecten, visjes
en wormen

Bergeenden
zorgen samen
voor de jongen.

Ook grazen ze veel op droge grond.

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

55-65 cm.
spanwijdte
1 meter
700-1400 gram

Bergeenden lijken eigenlijk meer op ganzen dan op eenden.
Ze worden dan ook wel eens half-ganzen genoemd.