banner
   
Home Eidereend - Somateria mollissima Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Eidereend Avifauna 2010 Eidereend Avifauna 2010
We kennen de eidereend van het zogenaamde eiderdons, dit eiderdons is afkomstig van de nesten van Eidereenden. De vrouwtjes plukken donsveren uit hun borst om het nest te bekleden. Vroeger werden de nesten van eiders massaal leeggehaald omdat het zachte en kostbare dons een geliefd handelswaar was. Tegenwoordig worden de broedplaatsen van eiders bewaakt door de mens en de wetten.
Eidereend Avifauna 2010 Eidereend Avifauna 2010

Eidereenden broeden op de kale grond in een gegraven kuiltje, soms tussen wat lage beplanting, maar vaker tussen wat rotsen. Vaak wordt hetzelfde nest meerdere jaren achtereen gebruikt. Het nest wordt altijd mooi bekleed met eiderdons, daarna worden er
3 tot 6 eieren gelegd. Soms vindt men nesten van meer dan 7 eieren, maar dan kan men ervan uitgaan dat er meerdere eenden in een nest hebben gelegd.

Als de eieren zijn gelegd worden deze 25 tot 30 dagen lang bebroed door het vrouwtje. Als de eieren uitgekomen zijn, gaan de vrouwtjes met hun nakomelingen naar zee. Opvallend is dat er vaak grote crèches gevormd worden op zee.

 

Noordelijk Halfrond

3-6 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

koude zeekusten

25-30 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

waterdiertjes, schelpdiertjes, krabbetjes

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

60 cm.

Eiders zijn echte koloniebroeders.

Als doortrekker is deze eend ook te zien.
De vogels langs de kust blijven in de winter meestal in Nederland.

Eén- en tweejarige vrouwtjes die nog niet eerder gebroed hebben nemen dan de bescherming van de kuikens op zich.
De echte moeders verlaten dan vaak hun kinderen!

In de winter komen veel exemplaren vanuit het oostzeegebied naar Nederland.
De grootste aantallen zijn dan ook in deze periode te zien.

Eidereend Avifauna 2010 Eiders zijn het meest zee-gebonden. Dat wil zeggen, van alle op zee levenden eenden leven de eiders de langste tijd van het jaar op of bij zee.