banner
   
Home Gele boomeend of Gele fluiteend - Dendrocygna bicolor Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Gele boomeend Diergaarde Blijdorp 2008

De gele fluiteend dankt zijn naam aan
zijn heldere, fluitende roep.

Omdat deze fluiteenden in bomen slapen, worden ze ook wel gele boomeend genoemd.

's Nachts gaan gele fluiteenden op zoek naar zaden en planten om te eten, in het waterrijke gebied waar ze leven.

De gele fluiteend heeft een opvallend
grote verspreiding: ze leven in de tro-pische zones van de hele wereld, Zuid-
en Midden-Amerika, Oost Afrika, Madagaskar en in het zuiden van Azië.

Het zijn luiddruchtige eenden die schelle fluitgeluiden maken, de toon van het vrouwtje
is hoger dan die van het mannetje.
Gele boomeend Diergaarde Blijdorp 2008

De boomeend maakt zijn nest meestal in het riet, maar soms worden de eieren in holle bomen of in oude vogelnesten gelegd.

Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren en wisselen elkaar af.

Mannetjes en vrouwtjes zijn gelijk van kleur, de jonge eenden hebben wat minder contrast.

Het zijn de meest wijdverspreide boomeenden.

Een gele fluiteend is te herkennen aan de lange nek, grijze poten en snavel en aan de gele/bruine schutkleur. Gele fluiteenden hebben in verhouding tot andere watervogels tamelijk grote vleugels.
 

Amerika, Afrika en Azië

9-15 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

ondiepe meren, moerassen en poelen

30 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

zaden, granen, rijst en waterinsecten

16 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

45-50 cm.
700 gram

wordt ook
gele fluiteend of rosse fluiteend genoemd