banner
   
Home Krooneend - Netta rufina Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting

de enige gebieden waar de krooneend voortdurend voorkomt zijn de steppen ten noorden van de Kaukasus en de steppen van West- en Midden-Azië

Krooneend Avifauna 2009
   

De krooneend bevindt zich bijna de hele dag op het wateroppervlak, maar af en toe duikt hij onder.

Hij zoekt geen voedsel op het land, maar leeft van waterplanten die hij duikend, grondelend en zwemmend verzameld.

Krooneenden nestelen bij meren en plassen met een dichte oevervegetatie en een groot vrij oppervlak.

Soms ook bij plassen zonder vegetatie maar met veel kleine eilanden en zelfs bij ondiepe brak- en zoutwaterplassen met weinig tot geen vegetatie.

Krooneend Avifauna 2009
Soms maakt het mannetje het vrouwtje het hof door haar groene waterplanten aan te bieden.
Krooneend Avifauna 2009 Krooneend Avifauna 2009
 

6-12 eieren

 
Leefomgeving Broedtijd
   

waterrijke gebieden

26-28 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

hoofdzakelijk waterplanten maar ook waterplanten, insecten, kleine visjes, kikkers, garnaaltjes en weekdieren

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

53-57 cm.

In sommige landen van Midden-Europa is het aantal de laatste jaren toegenomen.

In het Middellandse- Zeegebied is het een stand- of zwerfvogel, elders is het een trek- of gedeeltelijke trekvogel.

     
Krooneenden komen ook voor
in Zuid- en
Midden-Europa waar ze nestelen
in geīsoleerde gebieden.
Het nest wordt dicht aan het water gebouw; het heeft meestal stevige zijkanten van droog plantenmateriaal uit de buurt en het wordt tijdens het broeden steeds hoger doordat er steeds meer bruin en grijs dons in komt te liggen.

Het vrouwtje broedt de eieren uit en zorgt ongeveer acht weken voor de jongen.

In de lente heeft het mannetje een vosrode kop met een hoog voorhoofd, het vrouwtje is grijsbruin met witachtige wangen.