banner
   
Home Marmereend - Marmaronetta angustirostris Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Marmereend Diergaarde Blijdorp 2009 Marmereend Diergaarde Blijdorp 2009

In het broedseizoen zoekt de marmereend kleine ondiepe meren met een rijke vegetatie op, of rustige rivierarmen en zout water met een begroeiing van tamarisken en andere struiken.

Het nest bevindt zich meestal op droog, hard gras of onder lage struiken naat een meer of waterplas, soms in een vochtig weiland.

De eieren worden door het vrouwtjes uitgebroed.

Marmereend Diergaarde Blijdorp 2009 Marmereend Diergaarde Blijdorp 2009
De vrouwtjes leiden de net uitgekomen jongen naar het water en verzorgen ze tot ze kunnen vliegen.

Intussen verzamelen de mannetjes zich in kleine groepen om in de rui te gaan, en vertonen geen enkele belangstelling voor hun familie.
De marmereend trekt onregelmatig over korte afstanden, 's winters verblijft hij meestal aan de kust of in de ondiepe delen aan de rand van meren.

In het broedseizoen verblijven en nestelen ze in ondiepe, kleine plassen met veel vegetatie of op rustige zijrivieren.
 

Noord-Afrika, Midden-Oosten en Zuidwest-Azië

7-12 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

moerassen, kleine zoetwaterplassen, ondergelopen land, meren met dichte oevervegetatie.

25-27 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

groene planten-delen, zaden en loten, maar ook larven, water-insecten en weekdieren

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

39-42 cm.

nestelt regelmatig in het zuiden van Spanje, op de eilanden in de Middellandse Zee en in het zuiden van Frankrijk

  De marmereend komt voor in Zuid-Spanje, Turkije, Marokko, Algerije, Tunesië, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië.