banner
   
Home Slobeend - Anas clypeata Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 

Slobeenden kunnen nogal oud worden.

Een slobeend geringd als pul in de Eilandspolder in Noord-Holland op
22 juni 1970 was teruggemeld op
18 juni 2001 nabij Anteguera
(in zuid-Spanje).

In Nederland is hij plaatselijk een vrij talrijke broedvogel vooral bij enigszins brak water.

Slobeend Diergaarde Blijdorp 2008
Zoals bij veel eenden is ook bij de slobeend het mannetje veel opvallender gekleurd dan
het vrouwtje. De kop van het mannetje is glanzend groen en de flanken en de buik zijn kastanjebruin. Het vrouwtje daarentegen is onopvallend bruin gekleurd. Achter in de zomer verliest het mannetje gedurende een korte periode het prachtkleed en lijkt dan sterk op het vrouwtje.
Slobeend Diergaarde Blijdorp 2008 Slobeend Diergaarde Blijdorp 2008
Hoewel hij een wat lompe indruk maakt is het een vogel die vaak en graag vliegt.
De vogel heeft een bijzondere snavel waarbij het bovenste deel over het onderste deel ligt. Daartussen zit een soort filter die de kleine deeltjes uit het uitstromende water filtert.
De eend 'ploegt' vaak met zijn brede snavel door het water om er voedsel uit te zeven.
De slobeend gorgelt weinig, maar verdwijnt wel geregeld met de kop onder water.
Slobeenden zijn echte alleseters. Met zijn bijzondere snavel kan hij plankton uit het water filteren. Verder eet hij kleine kreeftachtigen, slakjes, insecten, insectenlarven, kikkervisjes en zaden en knoppen van waterplanten.
 

Europa,
het westen van
Noord-Amerika en grote meren in het oosten van de Verenigde Staten en Noordelijk Azië

6-14 eieren
per seizoen

   
Leefomgeving Broedtijd
   

moerasgebied en brakwater

23-25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

kroos en waterplanten

30 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

44-52 cm.
470-1000 gram
gem. 735 gram
spanwijdte
73-82 cm.

Nestelt in zompige weilanden, moe-rassen en soms in graanvelden.