banner
   
Home Keizergans - Chen canagica Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Keizergans Overloon 2009

Deze gans is minder sociaal dan de andere ganzensoorten en blijft meestal bij de familie.

Keizerganzen zijn geen luidruchtige ganzen, maar de vogels kunnen wel hard kwaken.

Keizerganzen lopen veel op het land en grazen graag.

De ganzen hebben de aanleg om snel vet te worden.

Keizerganzen vormen koppels voor het leven. Meestal worden de paren in het eerste
of het tweede levensjaar gevormd.

Met een leeftijd van twee jaar kunnen de ganzen voor nageslacht zorgen.
Keizergans Overloon 2009 Keizergans Overloon 2009
De eieren worden op de kust van de toendra gelegd en een nest bestaat meestal uit drie tot zeven eieren.

Het mannetje bewaakt de eieren tijdens het broeden. Twee tot drie weken later komen de eieren uit, de ouders gaan dan in de rui en kunnen niet vliegen. Wanneer de nieuwe veren zijn aangegroeid, kunnen de jongen samen met de ouders uitvliegen.
 

het hoge noorden van Alaska, Canada en Oost-Siberië

3-7 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

toendra's

25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

grassen en andere planten

10-17 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

2,7-2,8 kg.

De winter brengt hij door in het zuiden van Alaska