banner
   
Home Kleine sneeuwgans - Anser rossii Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Kleine sneeuwgans Avifauna 2009 Kleine sneeuwgans Avifauna 2009
De ross sneeuwgans is de kleinste van de drie witte ganzen die in Noord-Amerika voorkomen.

Het nest bestaat uit een kuiltje in de grond, bekleed met gras en mos uit de buurt en met dons.

Het mannetje blijft bij het nest in de buurt, om het zo nodig te verdedigen tegen indringers.

Spoedig nadat de jongen gedroogd zijn, worden ze door de ouders naar de
waterkant gebracht.

Na ongeveer zes weken doen ze hun eerste pogingen om te vliegen.

Zowel het mannetjes als het vrouwtje zijn hagelwit, met uitzondering van de lange zwarte slagpennen.

Ganzen zijn gespecialiseerd in het grazen en leven vaak op het land.

Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen

Kleine sneeuwgans Avifauna 2009

Het woord gans wordt ook gebruikt voor een vrouwelijke gans.
Het mannetje noemt men ganzerik of gent.

 

Noord-Amerika
en Canada

4-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

bij meren en rivieren

23-25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

grassen, bladeren en zaden

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

53-66 cm.
1,2-1,6 kg.

wordt ook
Ross gans
genoemd