banner
   
Home Gewone steurgarnaal - Palaemon elegance Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
De Gewone steurgarnaal heeft een glasachtig lichaam, met op het achterlijf donkere verticale streepjes.

Ook het kopborststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon.

Het rostrum is recht.

De dieren zijn goede zwemmers en ver-plaatsen zich op gracieuze wijze doorgaans in een rechte lijn.

Bij verstoring schieten ze achteruit door
de staart onder het lichaam naar voren te slaan.
Gewone steurgarnaal Blijdorp 2010
De vinger van de schaar van de tweede looppoot is relatief kort, ongeveer 1/3 van de
totale lengte van de schaar.
Gewone steurgarnaal Blijdorp 2010 De bovenrand van het rostrum is voorzien van 7-10 tandjes.

3 tandjes achter de oogkas.

De onderkant draagt meestal 3 tanden.
Gewone steurgarnalen leven vooral in de wierzone en iets dieper.
Gewone steurgarnalen zijn vrijwel overal in de Oosterschelde talrijk.

Ze komen ook voor langs de Noordzeekust, in het Waddengebied, de Westerschelde-mond, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer.

Steurgarnalen kunnen een knik in hun rug hebben.

Ze worden geboren als man en worden later vrouwelijk.
Gewone steurgarnaal Blijdorp 2010
Grote steurgarnalen zijn dus meestal vrouwtjes.
 

West-Europa tot westelijk Afrika,
de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren

Het wijfje draagt de 1500 tot 4000 eitjes mee onder het achterlijf

   
Leefomgeving Broedtijd
   

rustig water, zoals havens, oester-putten en getijden-poeltjes

De larven, die
uit de eitjes
komen doorlopen
5 larvenstadia
vóór ze als jonge garnaal naar de bodem zakken.

   
Voedsel Leeftijd
   

alleseter, eet ook dode dieren

3-5 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

5-6 cm.

Ze zijn iets zwaarder dan water maar
kunnen bijna zweven