banner
   
Home Driekleur glansspreeuw - Lamprotornis superbus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 

De driekleur glansspreeuw is zeer algemeen in een groot deel van zijn leefgebied.

Ze zijn sociaal en komen in zwermen voor, ook in steden waar hij zo brutaal is dat hij zelfs bij mensen bedelt.

 

Driekleur glansspreeuw NOP 2007
In het broedseizoen delen de mannetjes en vrouwtjes de taken van het bouwen
van een nest, het broeden en grootbrengen van de jongen.
Het nest is een bol van grassen en twijgen. Het ligt laag in een doornachtige struik of in een holte van een steile rots of boom.
Driekleur glansspreeuw NOP 2007

Het hechte familieleven speelt een belangrijke rol. Spreeuwen weten hun jongen zeer effectief te beschermen en
"op te voeden".

Een roofvogel die een groep volwassen spreeuwen aanvalt, wordt onmiddellijk van de wijs gebracht als de hele troep in een dichte wolkende massa naar hem opstijgt, zodra hij ten tonele verschijnt.

De driekleur glansspreeuw is een lawaaierige vogel. Overdag verspreiden ze zich om te eten, maar tegen de avond beginnen alle spreeuwen uit de buurt zich op de slaapplaatsen te verzamelen.
Spreeuwen zijn vocaal zeer bekwaam en ze kunnen naast hun eigen zang
zeer goed geluiden imiteren.
 

Oost-Afrika

gem. 4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

open grasland, struikgewas en boerenland

12 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, weekdieren, schaaldieren, wormen, vruchten en zaden

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

18 cm.