banner
   
Home Koningsglansspreeuw - Cosmopsarus regius Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Koningsglansspreeuw Vogelpark Ruinen 2007

De koningsglansspreeuw is een sociale vogel die in kleine gezinsgroepen van drie tot tien exemplaren leeft.

Deze groepen nestelen in kolonies. Ze helpen elkaar bij het bouwen van nesten,
het broeden en het voeden van de jongen.

Als de jongen zijn uitgekomen, brengen de leden van de groep voedsel naar het nest. Ze voeren het direct aan de jongen of geven het eerst aan het vrouwtje, dat gehurkt om het voedsel bedelt.

Koningsglansspreeuw Vogelpark Ruinen 2007

Hoewel de glansspreeuw een tamelijk lawaairige vogel is die allerlei fluitende, nasale en rochelende klanken produceert, leeft hij tamelijk teruggetrokken.

Hij brengt een groot deel van de tijd in de boomtoppen door.

Hij kan echter ook af en toe op de grond worden waargenomen, waar hij in grote zwermen foerageert, vaak samen met nauw verwante soorten.

De zangkunsten van vogels zijn bijzonder, omdat deze dieren hun geluiden niet met het strottenhoofd maken, zoals mensen dat doen, maar trillende lippen en membranen in de syrinx (het zangorgaan) gebruiken voor het zingen.

Zangvogels zijn hier bedreven in, omdat hun syrinx het verst ontwikkeld is: bij deze vogels zijn er maar liefst zeven spiergroepen die de toonhoogte bepalen. 

 

Oost-Afrika

3-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

grasland en open bosgebied

   
Voedsel Leeftijd
   

hoofdzakelijk insecten maar ook slakken, spinnen en kleine gewervelden als hagedissen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

35 cm.

wordt ook
goudborst-glansspreeuw genoemd