banner
   
Home Purperglansspreeuw - Lamprotornis purpureus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 

De purperglansspreeuw is een gezellige maar luidruchtige vogel.

Het zijn vooral de mannetjesvogels die fluiten.

Ze doen dat voornamelijk in het broedseizoen

Op deze manier proberen zij vrouwtjes te verleiden tot voortplanting. 

De glansspreeuw is nomadisch van aard.

Purperglansspreeuw Vogelpark Ruinen 2007

Zwermen trekken vaak kriskras rond op zoek naar voedsel, waarbij ze vaak
enorme afstanden afleggen.

Purperglansspreeuw Vogelpark Ruinen 2007

De zangkunsten van vogels zijn bijzonder, omdat deze dieren hun geluiden niet met het strottenhoofd maken, zoals mensen dat doen, maar trillende lippen en membranen in de syrinx (het zangorgaan) gebruiken voor het zingen.

Zangvogels zijn hier bedreven in,
omdat hun syrinx het verst
ontwikkeld is.

Bij deze vogels zijn er maar liefst zeven spiergroepen die de toonhoogte bepalen.

De beweeglijke en brutale purper-glansspreeuwen munten niet uit in vreedzaam gedrag.

 

Centraal- en
Zuid-Afrika

2-4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

open bosgebied

14 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

fruit, insecten en kleine reptielen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

22-23 cm.

ook bekend als emeraldspreeuw