banner
   
Home Hamerkop - Scopus umbretta umbretta Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Hamerkop Safaripark 2009 Hamerkop Artis 2007

Hamerkoppen leven meestal alleen of
met z'n tweeën. Soms vormen ze
groepjes en vertonen dan merkwaardige, grillige dansen, waarbij ze op en neer
springen, met de vleugels slaan en
vreemde buigingen maken.

Het nest van de hamerkop is een uiterst merkwaardig bouwsel en een ware burcht.

Ze hebben ruim zes weken nodig om het nest te bouwen. Vaak werken beide vogels samen, de een binnen de ander buiten. Vaak vlecht één vogel het dak in elkaar, terwijl de ander met de poten modder en wieren op een hoop harkt om met de snavel naar het nest te brengen.

Als het met modder gepleisterde takkenvlechtwerk opgedroogd is, wordt het nest met gras gevoerd, en tenslotte versierd met allerhande bizarre voorwerpen die ze kunnen vinden.

Hamerkop Safaripark 2009 Hamerkop Safaripark 2009
Het is niet duidelijk welk voordeel een hamerkop van zijn kasteel heeft, als zijn
naaste verwanten genoegen kunnen
nemen met een takkenplatform.
 

Afrika ten zuiden van de Sahara

3-6 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

moerassen, zandbanken, rivieroevers en soms mangroves

28-32 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

Kikkers, amfibieën, vis, insecten en wormen, ook padden en kreeftachtigen

20 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

56 cm.
450 gram spanwijdte
92 cm.

De hamerkop maakt een complete lemen takkenhut, met een middellijn van soms wel 2 meter

Het bevindt zich nabij water, boven een steile oever-wand of in een boom.

Er worden takken gebruiikt van soms ruim 60 cm.

De dikte van de wand kan ruim 30 cm. zijn, de dikte van het dak wel ruim 1 meter.

De bouw begint met een simpele takkenbodem. Dan volgen de muren en tenslotte het dak.

  Voor het nest bevindt zich een open plek, zodat de vogel de juiste aanvlieghoek kan kiezen om dan met aangelegde vleugels recht naar binnen te schieten. 

De ingang van het nest is slechts
15 cm Ø, zodat
het heel wat gemanoeuvreer kost om naar binnen te komen.

Soms lijkt het kasteel zelfs duidelijke nadelen te hebben, omdat heteen zeer begeerde woning is voor alle mogelijke dieren, variërend van bijenzwermen tot kerkuilen.

Hamerkop Safaripark 2009