banner
   
Home Bochara hert - Cervus elaphus bactrianus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Bochara hert GaiaPark 2009
Het verspreidingsgebied omvat het stroomgebied van de rivier Amu Darja in de woestijnen en semiwoestijnen van westelijk Turkestan, waaronder Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en noord-Afghanistan.

Het Tiensjan-gebergte vormt de oostelijke grens van het verspreidingsgebied; ten oosten van dit gebergte begint het leefgebied van een andere ondersoort van het edelhert.
Bochara hert GaiaPark 2009 Bochara hert GaiaPark 2009
De herten zijn asgrauw gekleurd, met een gele glans en een grijswitte vlek om het achterste.

Ze hebben een rugstreep en zijn wit gekleurd om de lippen en kin.

Het gewei is ook licht gekleurd.
De populatie is sterk achteruitgegaan door habitatvernietiging, en door grootschalige jacht en militaire conflicten na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

In 1999 waren er niet meer dan 400 Afghaanse edelherten over, voornamelijk geconcentreerd in het stroomgebied van de Amu Darja-rivier in Turkmenistan en Oezbekistan
 

Centraal Azië

1 jong

2 jongen
is zeldzaam

   
Leefomgeving Draagtijd
   

het stroomgebied van de rivier Amu Darja in de woestijnen en semiwoestijnen van westelijk Turkestan

240-262 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

bladeren en struiken

12-15 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

schouderhoogte
105-120 cm.

bedreigd

ook bekend als
Afghaans edelhert

Het had niet veel gescheeld of deze ondersoort was rond de eeuw-wisseling uitge-storven. Sindsdien hebben natuurbeschermingsorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds stappen ondernomen om het Afghaans edelhert te redden, bijvoorbeeld door fok- en herintroductieprogramma's.

In 2006 was de populatie weer gegroeid tot ongeveer 1000 individuen.
De populatie is sterk achteruit-gegaan onder
meer door irrigatieprojecten