banner
   
Home Hadada of Hagedash ibis - Bostrychia hagedash Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Hadada of Hagedash ibis Uilenpark de Paay 2009 De hagedash ibis is glanzend groenachtig van kleur met purperen vleugels.

De hagedash ibis heeft een voorkeur voor bossen en graslanden, hoewel hij zich ook thuisvoelt in waterrijke bosgebieden.

De hagedash ibis is monogaam, tenzij de partner overlijdt.

Ze broeden in bomen, vaak langs of zelfs boven het water.

De nesten creëren ze van takken van bomen of struiken.

In tegenstelling tot de meeste andere ibissoorten, is de Hagedash ibis geen koloniebroeder.
Het zijn territoriale vogels die in het broedseizoen paarsgewijs een nestplaats uitzoeken.

Ze verdedigen hun territorium fel.

De hagedash ibis komt voor in open weiden, savanne en regenwouden in Soedan, Ethiopië, Senegal, Oeganda, Tanzania, Gabon, Zaïre, Kameroen, Gambia, Kenia, Somalië en Zuid-Afrika.

Tevens wordt hij ook wel aangetroffen in stedelijke parken en grote tuinen.

Hij gebruikt zijn lange snavel om in de grond te wroeten op zoek naar wormen.

Naast wormen bestaat zijn voedsel ook uit grotere insecten, spinnen en hagedissen.

Hadada of Hagedash ibis Uilenpark de Paay 2009
 
 

Afrika

2-3 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

open graslanden, savanne en regenwouden

26-27 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

voornamelijk regenwormen, maar ook insecten, spinnen en kleine reptielen

18 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

76 cm.
1250 gram