banner
   
Home Rode Ibis - Eudocimus ruber Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Rode ibis Avifauna 2010
Het leefgebied van de rode ibis is gevariëerd en groot, omdat ze zich als nomaden verplaatsen tussen de nestplaatsen en voedingplaatsen. Ze bewegen zich tussen de wetlands in het noorden van Zuid-Amerika, tot kustplaatsen. De broedplaatsen liggen in het noordwesten van Colombia en langs de Atlantische kust en in Brazilië.  
Rode ibis Dierenpark Emmen 2007 Rode ibis Dierenpark Emmen 2007
De rode ibis is een felrode vogel met glanzende blauwzwarte vleugelpunten en een gebogen snavel. De jongen zijn nog niet zo mooi gekleurd als hun ouders, zij zijn bruin met een witte romp en onderkant.

Ibissen zijn langbenig en hebben lange nekken.
 

Noord- Oost- en Zuid-Amerika

3-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

lagunes, magrovebossen
en rivieren

19-23 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

garnalen en krabbetjes

16-20 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

56-86 cm.
spanwijdte
52-56 cm.
775-925 gram

broedt in bomen, vaak langs of boven het water

Ze zoeken voedsel met verschillende vogelsoorten, waarschijnlijk zodat ze zich beter kunnen verstoppen tussen de vogels als er roofdieren komen.

Als een indringer te dicht in de buurt van de kolonie komt, helpen alle ibissen uit de kolonie met het verdedigen van de nesten.
Rode ibissen foerageren in ondiepe plassen, langs de kust en in de modder. Tegen de honger, maar ook voor hun bloedrode kleur moeten ze veel garnalen eten.

Ze eten voornamelijk krabben en rivierkreeften die ze in de modder zoeken bij eb. Ook eten ze kikkers, kleine slangen en vissen, insecten, schaaldieren en ongewervelden.

Ze leven in groepen van tientallen vogels en vliegen in formatie van hun slaapplaatsen naar hun voedselplaatsen. Slapen doen ze in grote groepen samen met reigers in de parwabossen.

Rode ibissen broeden in vrij grote kolonies. De mannetjes zorgen voor nestmateriaal, de vrouwtjes bouwen de nesten. De nesten liggen vaak dicht bij elkaar, meer dan één per boom, waarschijnlijk om de kans op predatie te verkleinen.

De mannetjes vertonen baltsgedrag om vrouwtjes aan te trekken. Een vrouwtje moet voorzichtig zijn als ze een mannetje benaderd omdat hij haar kan aanvallen als ze niet in zijn buurt blijft. Het mannetje paart vaak met meerdere vrouwtjes.
Andere vogel-soorten stelen vaak de eieren van de ibissen, waardoor ze de nesten samen verdedigen.

Beide ouders zorgen voor de jongen.

De kuikens vliegen uit na 35 dagen en zijn na 75 dagen onafhankelijk.