banner
   
Home Kievit - Vanellus vanellus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Kievit Blijdorp 2010

De kievit komt in het najaar in grote groepen samen om naar het warme
zuiden te trekken.

In de vlucht kunnen ze worden herkend aan hun afgeronde vleugel-
punten en trage vleugelslagen.

Mannetjes en vrouwtjes lijken over het algemeen op elkaar, maar het mannetje heeft
een in de zomer een langere kuif.

Het is in de Europese Unie verboden kievitseieren te rapen.

Friesland heeft echter een uitzonderings-positie op cultuurhistorische gronden.

Deze werd echter in 2005 opgeheven na een rechtszaak aangespannen door Stichting faunabescherming.

Geoordeeld werd dat Gedeputeerde Staten van Friesland de ontheffingsprocedure voor het rapen van kievietseieren niet correct had gevolgd.

Sinds 2006 is het weer toegestaan om tussen 1 maart en 9 april kievitseieren te rapen.

In mei 2007 werd een nieuwe gerechte-lijke uitspraak verwacht over het eieren rapen.

Kievit Blijdorp 2010
Inmiddels geldt een provinciaal maximum van 6934 geraapte kievitseieren, en een persoonlijk maximum van 15 eieren per persoon.
 

heel Europa, tot de Pacifische kust van Rusland

3-4 eieren
meestal 4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

agrarische ge-bieden, drassige heidevelden, moerassen en duinen

26-28 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten en andere kleine onge-wervelden

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

28-31 cm.
spanwijdte
67-72 cm.
140-320 gram

Het is een Friese traditie om het eerste kievitsei
aan te bieden aan de Commissaris van de Koningin.

Vroeger werd het aan de Koningin aangeboden.

Elke vondst dient te worden gemeld in een sms aan Natuurnetwerk in Vaassen.
Een server van NatuurNetwerk stuurt een sms terug om aan te geven of de vinder
het ei nog mag rapen.

Voorstanders van het behoud van de traditie stellen dat het rapen niet schadelijk is
voor de populatie omdat de kievit goed in staat is een tweede legsel te produceren.

Bovendien zorgen rapers voor zogenaamde nazorg, dat wil zeggen dat het nest
gemarkeerd wordt zodat boeren het nest kunnen ontzien bij het maaien.
Tegenstanders stellen daar tegenover dat door steeds vroeger maaien veel van
die tweede legsels verloren gaan.

Het eerste
kievitsei staat symbool voor
het begin van
het voorjaar.