banner
   
Home Kluut - Recurvirostra avosetta Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 

De kluut heeft een lange, sterke naar boven gerichte snavel.

De vorm daarvan hangt samen met de manier waarop hij zijn voedsel te pakken krijgt.

Hij loopt langzaam, met zijn snavel ondergedompeld, door ondiep water, waarin hij insekten en larven, schaaldiertjes, weekdiertjes, wormen en vissen vangt door zijn kop met abrupte bewegingen heen en weer te zwaaien.

Kluut Diergaarde Blijdorp 2009

Kluten nestelen meestal in kolonies en het baltsritueel wordt in groepen uitgevoerd.

Ze staan in een kring, buigen, trekken hun snavels over de grond, stampen en schreeuwen daarbij opgewonden.

Kluut Diergaarde Blijdorp 2009

Het nest is meestal een ondiep kuiltje, bekleed met stro, schelpen of steentjes.

De eieren worden door het mannetje en vrouwtje om de beurt bebroed.

Het aflossen tijden het broeden gaat gepaard met een kenmerkende ceremonie.

De vogel rent een aantal keren rond het nest en gooit voorwerpen naar de broedende vogel.

Wanneer deze dan het nest verlaten heeft, worden alle eieren omgedraaid, voordat het broeden weer wordt voortgezet.
 

Europa en Afrika

4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

waterrijke geboeden

24-25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, larven, schaaldiertjes, weekdiertjes, wormen en visjes

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden