banner
   
Home Purperkoet - Porphyrio porphyrio Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Purperkoet Taman Indonesia 2006

Het nest wordt tussen het riet op het water gebouwd, tot op een hoogte van 50 centimeter.

Het diepe nest wordt gemaakt van riet.

Beide ouders broeden.

Na vier dagen verlaten de jongen het nest.

De ouders blijven nog voor hen zorgen totdat ze kunnen vliegen.

Purperkoeten zwemmen niet graag, maar ze klimmen in het riet of rennen over de grond. In de vlucht zijn ze te herkennen aan de bungelende poten.

Fourageert lopend, voornamelijk delen van (water)planten en hun zaden.

Klimt ook in riet om zaden te bemachtigen.

Graaft met snavel wortelstokken en ongewervelde dieren op.

Eet merg uit stengels van biezen.

Purperkoet Taman Indonesia 2006
De zeer lange tenen maken het de vogel makkelijk om over plompebladen te lopen, maar ze klimmen ook wel in struiken.
 

Azië

5-7 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

stilstaand of langzaam stromend zoet en brak water

22-25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

waterplanten en zaden maar ook weekdieren en amfibieën

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

45-50 cm.