banner
   
Home Europese Kraanvogel - Grus grus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Europese kraanvogeel Gaiapark Kerkrade 2007 Europese kraanvogeel Gaiapark Kerkrade 2007
De kraanvogel mag inmiddels weer als
broedvogel in Nederland genoteerd worden.
De ouders broeden om de beurt en brengen samen de jongen groot. Europese kraanvogeel Gaiapark Kerkrade 2007
Europese kraanvogeel Gaiapark Kerkrade 2007
Als ze elkaar afwisselen, communiceren ze met elkaar door trompetachtige roepen die van grote afstand hoorbaar zijn. Een kraanvogelpaar maakt een nest in een graspol te midden van een moeilijk bereikbaar moeras.

Meestal is er slechts één jong
 

Europa, Noord-Afrika

2 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

Nat grasland en hoogveen-moerassen

28-31 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

Granen, planten en insecten

17 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

1,15 m.
spanwijdte
2,10 meter
5,5 kg.

Het jong verlaat reeds snel het nest, lang voor het kan vliegen, dit om roofdieren zo weinig mogelijk kans te geven.