banner
   
Home Oostelijke kroonkraanvogel - Balearica regulorum gibbericeps Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Oostelijke kroonkraanvogel Vogelpark Ruinen 2008

Deze Oost-Afrikaanse ondersoort komt
voor in Oeganda, Kenia, Tanzania, Burundi, Rwanda, de Democratische Republiek Congo, het noorden van Zimbabwe, en
het noorden van Mozambique.

Kraanvogels zijn sociale en gezellig levende vogels die het grootste deel
van het jaar in groepen leven van max.
200 vogels.

Net als andere kraanvogels, zijn Oost-Afrikaanse kraanvogels monogaam en vormen een paar voor het leven.

Tijdens het broedseizoen worden paartjes gevormd, die gezamenlijk een groot rond nest bouwen, binnen of aan de randen
van waterrijke gebieden.

Beide ouders broeden de eieren uit, het vrouwtje 's nachts, het mannetje broedt
overdag.

Wanneer de kuikens uit het ei komen
zijn ze reeds goed ontwikkeld.

Binnen een paar uur volgen ze de oudervogels en leren hun voedsel te zoeken.

Als ze tussen de 2 en 4 maanden oud
zijn ontwikkelen de slagpennen.

Ze blijven tot het volgende broedseizoen bij hun ouders.

Na het verlaten van hun ouders, verzamelen de jonge vogels en gaan op zoek naar
nieuwe foerageer- en rustgebieden.

Met 18 maanden is het verenkleed volledig ontwikkeld en beginnen ze met paringsdansen.
Dansen helpt de ontwikkeling van fysieke en sociale vaardigheden.
Ze zijn pas volledig volgroeid tussen 2-3 jaar.

De Oostelijke kroonkraanvogel is te herkennen aan de kleine witte vlek naast het oog.
Bij de grijze kroonkraanvogel is deze vlek veel groter.

 

Oost-Afrika

2-5 eieren

   
Leefomgeving Draagtijd
   

open terrein in de buurt van water

28-31 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

sprinkhanen, reptielen, kikkers en zaden

20-40 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

112-122 cm.
3-4 kg.