banner
   
Home Witte lepelaar - Platalea leucorodia Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Witte lepelaar Diergaarde Blijdorp 2009 Witte lepelaar Diergaarde Blijdorp 2009
De lepelaar is onmiddellijk herkenbaar
aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede snavel.
Witte lepelaar Diergaarde Blijdorp 2009
Na een poos bijna uit Nederland verdwenen te zijn neemt hun aantal door beschermingsmaatregelen nu weer wat toe.

De lepelaar nestelt in rietmoerassen op de grond bij meren en rivieren, maar plaatselijk ook in bomen en struiken.

Het nest wordt door beide ouders gebouwd.

Omdat het nest verscheidene jaren gebruikt wordt, kan het tot aanzienlijke afmetingen uitgroeien.

Ze fourageren in ondiep, zoet, brak of zout water met modderige of zandige bodem.  

Witte lepelaar Diergaarde Blijdorp 2009
 

Europa, Zuid- en Midden-Azië en Oost-Afrika

3-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

waterrijke gebieden

21-25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

kleine visjes, kikkers, wormpjes, weekdiertjes, schaaldieren en waterinsecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

86 cm.

Nederland is het noordelijkste land waar de lepelaar broedt