banner
   
Home Schamalijster - Copsychus malabaricus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Schamalijster Diergaarde Blijdorp 2009

Schamalijsters zijn vrij agressieve vogels, zowel tegenover andere vogels als tegenover soortgenoten.

In hun natuurlijke leefomgeving leven schamalijsters buiten de broedtijd solitair.  

Het nest wordt door het vrouwtje gebouwd, meestal in korte tijd, ongeveer in drie dagen.

De nesten zijn gemaakt van wortels, bladeren, varens, en stengels.

Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de jongen.

Tijdens het broedseizoen zal het mannetje het territorium bewaken en verdedigen, buiten het broedseizoen leven de vogels alleen.

Schamalijster Diergaarde Blijdorp 2009

Ze zitten gewoonlijk recht op een uitkijkpost om jacht te maken op een passerend insect of om naar de grond te schieten om daar een prooi te bemachtigen.

Vaak keren ze vervolgens terug naar dezelfde plek om te wachten op de volgende prooi.

Beide geslachten hebben een prachtige zang, waarbij ze ook geluiden van andere vogels na kunnen bootsen. 

Mannetjes zijn glanzend zwart met een witte buik.

Vrouwtjes zijn meer grijsachtig bruin, en zijn meestal kleiner.

Helaas wordt in dierenparken nog steeds de term shamalijster op de informatieborden genoemd. Dit is echter niet de juiste Nederlandse benaming voor deze vogel, maar afgeleid uit de Engeltalige benaming.
 

Zuid- en Oost-Azië

4-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

dicht begroeid onderwoud, vooral in bamboebossen

13 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

23-27 cm.