banner
   
Home West-Afrikaanse longvis -Protopterus annecten Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Afrikaanse longvis Blijdorp 2010

De kieuwen van longvissen zijn niet goed ontwikkeld, daarom hebben zij uitstulpingen die functioneren als longen. Ze leven in zoetwater waar ze vaak naar de oppervlakte komen om lucht te happen.

Alle Afrikaanse soorten graven zich in de droge tijd in de modder in en omgeven zich met een cocon van opgedroogd huidslijm, die tot in de mondopening doorloopt.

Afrikaanse longvis Blijdorp 2010 Afrikaanse longvis Blijdorp 2010
Longvissen kunnen tot wel vier jaar in de modder leven.
Zo kunnen zij lucht blijven ademen. In de cocon vervallen de vissen in een lethargische droogteslaap waaruit zij pas weer ontwaken wanneer hun woongebied weer onder water komt te staan.

Zij teren in op hun lichaamsvetten en bij lang aanhoudende droogte zelfs op hun spierweefsel.
 

noordelijke delen van Zuid-Afrika

het ♂ maakt een nest en bewaakt
de eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

moerasgebieden

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, amfibieën, kreeft-achtigen, week-dieren, wormen
en vissen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

tot 2.10 m.
max. 17 kg.