banner
   
Home Australische longvis - Neoceratodus forsteri Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Australische longvis Diergaarde Blijdorp 2009 Australische longvis Diergaarde Blijdorp 2009

De Australische longvis heeft slechts één long, terwijl de Afrikaanse en Amerikaanse soorten twee longen hebben.

Ze leven in zuurstofrijk water en kunnen zonder meer door hun kieuwademhaling in leven blijven.

Tijdens een droogte periode zal hij sterven. Zijn longademhaling stelt hem alleen in staat te overleven als door hoge temperaturen het zuurstofgehalte van het water daalt.

 
Australische longvis Diergaarde Blijdorp 2009 Australische longvis Diergaarde Blijdorp 2009

De Australische longvis verschilt van de andere longvissen door zijn meer samengedrukte lichaam en door het bezit van bijzondere grote, elkaar overlappende schubben.

De brede, krachtige, gepaarde pootachtige vinnen kunnen de vis dragen als hij op de bodem van een stroom of poel rust.

 

Queensland Australië

het ♀ zet haar eitjes willekeurig tussen water-planten af

   
Leefomgeving Broedtijd
   

diepe plassen en langzaam stromend zuurstofrijk water

   
Voedsel Bijzonderheden
 

De longen bestaan in wezen uit zak-vormige vertak-kingen van de darm

Bij de meeste vissen doen dergelijke uit-zakkingen dienst als zwemblaas

zowel dierlijk
als plantaardig

 
Lengte en gewicht  
   

1.70-2.00 m.
45 kg.

Bij longvissen is de zwemblaas omge-vormd tot een long