banner
   
Home Vosmangoest of Rode Mierkat - Cynictis penicillata Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Vosmangoest Aqua Zoo 2007
Vosmangoesten komen voor in Namibië, Botswana en Zimbabwe. Ze leven in holen, vooral in het open land met hier en daar wat begroeiing. Soms zijn dit holen van andere dieren maar meestal maakt de vosmangoest zijn eigen hol. Ze graven dan een gangenstelsel en deze gangenstelsels kunnen een oppervlakte halen van 50 m2 met een diepte van 1,5 m.
In zo'n gangenstelsel kunnen dan ook 40 in- en uitgangen zijn.
In de zomer is de vacht van de vos-mangoest roder van kleur dan in de winter. In de wintermaanden is de vacht geler van kleur en dikker en langer. De voorpoten zijn bijna kaal, de achterpoten hebben meer beharing.

De vosmangoest loopt op vier poten. Met deze poten kan hij erg goed zijn hele gangenstelsel graven. Verder houdt hij er van om languit in de zon te liggen. Het staartpuntje van de vosmangoest is altijd wit.
Vosmangoest Diergaarde Blijdorp 2008
Vosmangoesten gebruiken hun staart om met elkaar te communiceren door hem omhoog
te steken of heen en weer te bewegen.

De vosmangoest is een carnivoor. In de natuur eten vosmangoesten insecten en andere ongewervelde dieren, slangen, vogeltjes, schildpadden, hagedissen, kleine knaagdieren
en zoogdieren.
 

Zuid-Afrika

2-4 jongen

   
Leefomgeving Draagtijd
   

open land met begroeiing

42-57 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, ratten, muizen en kleine vogels

12 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

35 cm.
staart 25 cm.
0,60 kg.

Familie van de civetkatachtigen

wordt ook wel gele mangoest genoemd

De vosmangoest is meestal stil, maar tijdens gevechten kan hij ook schreeuwen.

Wanneer ze bedreigd worden grommen ze en af en toe blaffen en spinnen ze ook.
Vosmangoest Ouwehands Dierenpark 2009 Het grootste gedeelte van de dag besteedt de vosmangoest aan het zoeken naar voedsel.

Voordat ze hiermee beginnen, rusten ze vaak even uit in de zon. Als het zonnig en warm is wordt er eerder begonnen met het zoeken naar voedsel dan als het slechter weer is.

De paring duurt ongeveer 30–60 seconden en hierbij maakt het mannetje een knor-rend geluid. Het vrouwtje likt hierbij constant de nek en de oren van het mannetje. De jongen worden geboren in de nestkamer die zich in het gangenstelsel bevindt. Het spenen duurt ongeveer tien weken.

Als de jongen één jaar oud zijn kunnen ze zich ook voortplanten.
Vosmangoest Ouwehands Dierenpark 2009