banner
   
Home Zadelbekooievaar - Ephippiorhynchus senegalensis Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 

Hoewel de vogels vrijwel identiek zijn, hebben ze een belangrijk kenmerk wat de man van de vrouw onderscheidt.

De vrouwtjes hebben namelijk een felgele iris, bij de mannetjes is dat donkerbruin.

Zij zijn stom omdat er spieren in hun keel ontbreken en ze gebruiken snavelgeklepper om elkaar te begroeten.

Bij dreigende oververhitting bedekken ze hun poten met vloeibare uitwerpselen om
zo door verdamping warmte te verliezen. 

Zadelbekooievaar Ouwehands 2008
Zijn naam heeft hij te danken aan de zadelvormige gele tekening op de bovenkant van zijn snavel. De zadelbekooievaar is met zijn gekleurde snavel een van de kleurrijkste ooievaarachtigen.
Zadelbekooievaar Ouwehands 2008 Het menu van de zadelbekooievaar bestaat in hoofdzaak uit vis, die hij in ondiep water vangt.

Een duidelijk verschil tussen de seksen is de kleur van de ogen; die is bij de mannetjes bruinachtig en bij de vrouwtjes geel.

De vogels leven gewoonlijk paarsgewijs en nestelen in bomen.

Zadelbekooievaars komen voor in vrijwel heel Afrika, maar niet op Madagaskar.

In tegenstelling tot de meeste ooievaar-soorten trekken deze vogels niet; ze blijven gewoonlijk in hetzelfde gebied wonen.
 

Zuid-Afrika

2-3 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

moerasgebieden, en aan oevers van meren en rivieren

3-35 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

vissen, krabben, reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten

30 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

1.45-1.50 cm.
6 kg.
spanwijdte
2.40-2.70 m.

één van de grootste ooievaarsoorten