banner
   
Home Groene oropendola - Psarocolius viridis Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Groene oropendola Gaiapark 2007 Groene oropendola Gaiapark 2007

Hoewel ze hoofdzakelijk vruchten eten,
zuigen ze ook nectar.

Ze zoeken naar vruchten in het bladerdek van het woud, maar ze bezoeken ook vaak bananen-plantages om van de rijpe bananen te snoepen en met hun lange snavel nectar te zuigen uit de bananenbloesem, waarbij ze ondersteboven aan de trossen hangen. 

In de vlucht maken de mannetjes een karakteristiek geluid dat veroorzaakt wordt door luchttrillingen langs de stijve gedeelten van de slagpennen. 

De naam hangnestvogels komt door de hangende zakvormige nesten die ze aan de takken bouwen.

De wijfjes doen het zware werk terwijl de mannetjes in de buurt zitten te zingen en de wacht houden.

Het nest wordt gemaakt van plantenvezels die uit palmbladeren gehaald worden.

Een wijfje zet zich neer op de hoofdnerf en trekt er dan vezels af ter lengte van wel
60 cm.

De mannetjes hebben geen deel aan het grootbrengen van de jongen maar blijven wel het hele seizoen in de buurt om de wacht te houden.
Groene oropendola Gaiapark 2007

Oropendola's broeden in kolonies, in elke kolonie zijn ongeveer zesmaal zoveel wijfjes als mannetjes.

De jongen blijven zo'n maand in het nest en worden door het wijfje met vruchten gevoerd.

 

Zuid-Amerika

2 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

open plekken en langs de oevers van plassen en rivieren

2 weken

   
Voedsel Leeftijd
   

vruchten, insecten en nectar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

♂ 40-50 cm.
♀ is iets kleiner

ook bekend als
frontvogel
of
hangnestvogel