banner
   
Home Bontbekplevier - Charadrius hiaticula Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Bontbekplevier Vogelpark Ruinen 2007

De bontbekplevier is een kleine, tamelijk plompe waadvogel op korte pootjes.

De bontbekplevier is een echte kustvogel van zand- en kiezelstranden.

Hij is zeer sociaal en leeft vaak ik zwermen van 50 exemplaren of meer.

De bontbekplevier is kan zowel overdag als 's-nachts actief zijn.

Vooral buiten getijdengebieden foerageert hij typisch als een strandvogel.

Hij snelt langs de waterrand en stopt plotseling om voedsel te zoeken.

Soms trappelt hij om zijn prooi te voorschijn te lokken.

Bontbekplevieren broeden op de toendra's in het noorden van zijn leefgebied of op de zuidelijke stranden.

Bontbekplevier Vogelpark Ruinen 2007

Bontbekplevieren nestelen in een kaal nestkuiltje.

Het legsel wordt door beide ouders bebroed.

   
 

Toendra binnen de poolcirkel van Noordwestelijk Canada en Groenland tot Siberië

4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

stranden, zandduinen, riviermondingen en toendra's

25 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, schaaldieren en wormen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

17-19,5 cm.
spanwijdte
35-41 cm.