banner
   
Home Stekelrog - Raja clavata Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Stekelrog Artis 2009 Stekelrog Artis 2009
Deze rog heeft een karakteristieke stompe snuit. De ogen en ademgaten staan dicht bij elkaar. De naam heeft deze soort te danken aan de vele stekels of korte doorns waar-mee de bovenkant van het lichaam bezet is.
Deze rog komt ook voor de kust van Nederland voor. Stekelroggen hebben een voorkeur voor zandige bodems waar ze zich goed kunnen camoufleren, half ingegraven in het zand.
Stekelrog Artis 2009 Stekelrog Artis 2009
In het voorjaar trekken de ♀ naar de kustgebieden, gevolgd door de ♂.
De bevruchting is inwendig. De eitjes zitten in een hoornen kapsel van 6 - 10 cm lang, waaruit na 16 -20 weken jongen komen die in alles op volwassen roggen lijken.
 

Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en Zwarte Zee.

150 eieren per
jaar die worden afgezet in ondiep water

   
Leefomgeving Broedtijd
   

ondiep water met modder- en zandbodems

4-5 maanden

   
Voedsel Leeftijd
   

Wormen, slakken, stekelhuidigen en vissen, maar vooral kreeftachtigen

 

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

♂ 60-80 cm
♀ 110 cm.
breedte tot 75 cm.
6-10 kg.