banner
   
Home Parthenogenetische rotshagedis - Darevskia (lacerta) unisexualis Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Parthenogenetische rotshagedis Artis 2008
Maagdelijke voortplanting of parthenogenese, een vorm van ongeslachtelijke voortplanting, is het verschijnsel dat vrouwtjes van bepaalde diersoorten nakomelingen kunnen krijgen zonder dat hier mannetjes aan te pas komen: maagdelijke vrouwtjes leggen spontaan eitjes of baren jongen.
Parthenogenetische rotshagedis Artis 2008 De nakomelingen van maagdelijke voortplanting zijn gewoonlijk vrijwel uitsluitend vrouwtjes.
Maagdelijke voortplanting is niet hetzelfde als ongeslachtelijke voortplanting;
dit laatste begrip is ruimer en slaat b.v. ook op het stekken van planten en op organismen die niet in verschillende seksen voorkomen, zoals bacteriën.
Parthenogenetische rotshagedis Artis 2008
   
 

Noord en Noordwest-Armenië,
Zuid Georgië en Noordoost-Turkije

maagdelijke voortplanting er bestaan alleen maar vrouwtjes

3-7 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

rotsachtige berggebieden
op 1700-2200 meter hoogte

34-56 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, ongewervelden
en fruit

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

17-20 cm.
de staart is 2/3 van de lengte