banner
   
Home Blauwbuikscharrelaar - Coracias cyanogaster Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Blauwbuik scharrelaar Vogelpark Ruinen 2007

De blauwbuikscharrelaar nestelt op vlak of heuvelachtig terrein met verspreide boomgroepen en holle bomen, of aan de rand van oude loofbossen die aan weilanden grenzen.

De vogels nestelen vaak allen, maar op geschikte plaasen kunnen enkele paren samen broeden.

In de baltsvlucht vliegt het mannetje luid roepend door de lucht, duikelt daarbij meerdere keren over de kop en stijgt plotseling weer de lucht in.

De eieren worden door beide vogels om de beurt uitgebroed.

Blauwbuik scharrelaar Vogelpark Ruinen 2007

Beide ouders voeden de jongen.

De ouders verwijderen de uitwerpselen niet, deze drogen snel en worden hard, zodat het nest nog relatief schoon blijft.

Blauwbuik scharrelaar Vogelpark Ruinen 2007
Nadat de jongen het nest hebben verlaten worden ze nog enige tijd door de ouders gevoerd.
 

Afrika

4-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

open land met enkele bomen

17-19 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

hoofdzakelijk insecten maar ook slakken, kikkers, kevers en hagedissen

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

28-30 cm.
staart 6 cm.
110-190 gram