banner
   
Home Sahara schorpioen - Androctonus australis Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Sahara schorpioen Serpo 2007
In Afrika leven 5 soorten gevaarlijke schorpioenen de Sahara schorpioen is daar een van. Zij is verantwoordelijk voor 80% van de ernstige steekincidenten en zij is tevens verant-woordelijk voor 95% van de steken met een dodelijke afloop. Zij wordt algemeen be-schouwd als de gevaarlijkste schorpioen ter wereld. Het probleem met de Sahara schorpioen is dat zij veelvuldig voorkomt in de buurt van menselijke nederzettingen, waardoor de kans op een steek groot is.
De sterkte van het gif is te vergelijken met het gif van een cobra.

De totale hoeveelheid gif is echter veel kleiner dan die van de cobra.

Schorpioenen zijn vooral gevaarlijk voor kleine kinderen.

In Mexico bijvoorbeeld komen zelfs veel meer kinderen om het leven door schorpioenensteken dan door de daar talrijk voorkomende gifslangen.

Ze komen tot dicht bij de bewoonde gebieden, waar ze zich verbergen in de scheuren van de muren.

De meeste schorpioenensoorten leven solitair.

Ze zijn zelfs kannibalistisch van aard en zullen elkaar gewoon opeten.
Schorpioenen kunnen net als slangen na een enkele paring meer dan 1 legsel produceren.

Dit kan soms jaren voortduren. Schor-pioenen kunnen zich ook partheno-genetisch (maagdelijke bevruchting = zonder tussenkomst van een mannetje) voortplanten.

Komen de jongen voort naar aanleiding
van een paring dan is de sex ratio 1:1.
Er worden dus net zoveel mannetjes als vrouwtjes geboren.

De jongen worden tot aan de eerste vervelling (duurt circa 14 dagen) op de rug van het vrouwtje meegedragen. De jongen zijn wit van kleur.

Na de eerste vervelling krijgen de dieren hun gele kleur en gaan ze ieder hun eigen weg.
 

Afrika en Azië

eierlevendbarend, de jongen kruipen direct na het leggen uit hun eivlies

   
Leefomgeving Draagtijd
   

droge zanderige gebieden waar ze zich onder stenen en in natuurlijke holen verbergen

Het aantal jongen varieert van 1-105 stuks. Gemiddeld worden 26 stuks geboren.

De dracht kan tot 12 maanden duren

   
Voedsel Leeftijd
   

insecten, spinnen, kevers en larven

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

10 cm.

een agressieve, gevaarlijke schor-pioen met een zeer sterk gif.

ook bekend
als dikstaart schorpioen

Bij kleine dieren treedt de dood binnen 2-3 minuten op.

En bij grotere dieren tussen de
2 en 20 uur.
Sahara schorpioen Serpentarium Blanckenberge 2009 Sahara schorpioen Serpentarium Blanckenberge 2009 Steken van de Sahara schorpioen lopen voor

1% dodelijk af voor volwassenen

5% dodelijk af voor kinderen in de leeftijd 5-16 jaar

20 % dodelijk af voor jongere kinderen
Het gif gebruiken ze vooral voor grotere prooien en als ze bedreigd worden Opvallend bij deze schorpioen is de zeer dikke staart.

Als je gestoken wordt dan heb je 50% kans dat je binnen 24 uur daaraan overlijd als er niet snel medische hulp wordt ingeroepen.

Met de juiste medische hulp neemt de kans op overleven enorm toe.