banner
   
Home Grote sirene - Siren lacertina Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Grote sirene Blijdorp 2011
De grote sirene leeft in modderige of dichtbegroeide wateren, in moerassen, poelen en langzaamstromende rivieren.
Grote sirene Blijdorp 2011 De soort komt voor in de Verenigde Staten en leeft langs de Atlantische kust van de staat Alabama tot in Florida. Ook in zuidelijk Texas en in noordelijk Mexico is de soort aangetroffen.

Ze variëren in kleur van zwart tot bruin, en hebben een lichter grijs of geel onderbuik.

De achterpoten ontbreken en de voorpoten zijn erg klein en zitten onder de duidelijk zichtbare externe kieuwen.
Deze kieuwen behoudt de salamander het hele leven en het dier is dan ook sterk aan water gebonden en komt er zelden uit.
Wel worden de kieuwen langzaam kleiner en zien er bij heel oude dieren uit als flapjes aan de zijkant van de kop.

De ogen zitten onder de huid en zijn nauwelijks zichtbaar en zitten aan de voorzijde van de kop.
Grote sirene Blijdorp 2011
Jonge dieren zijn vaak lichter tot geel gestreept maar de tekening vervaagt met de jaren. 
 

Verenigde Staten

500 eitjes

   
Leefomgeving Broedtijd
   

moerassen die soms opdrogen

2 maanden

   
Voedsel Leeftijd
   

weekdieren en slakken

25 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

70-100 cm.

ook bekend als armsalamander

  Bij droogte kan de sirene overleven door zich in te graven in de modder.

Onder water ademt hij met uitwendige kieuwen maar heeft ook longen om hiermee adem
te halen gaat hij af en toe naar het wateroppervlak. Zoals alle salamanders kan hij ook ademen via de huid.