banner
   
Home Reuzensprinkhaan - Tropidacris violaceus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Reuzensprinkhaan Papiliorama 2006

Reuzensprinkhanen hebben krachtige goed ontwikkelde achterpoten, waarmee ze flinke sprongen kunnen maken.

Het bloedvatenstelsel is open; een aan de rugkant gelegen hart pompt het bloed door het lichaam, rond de organen.

Via spleten komt het bloed in het hart terug. De aanhangsels aan de kop bezitten reuk- en tastfuncties.

De gehoorsorganen zitten aan weerszijden van het eerste achterlijfssegment, vlak boven de dijen van de achterpoten.

De segmenten zijn niet alle aan elkaar gelijk, zodat een kop, borststuk en achterlijf onderscheiden kunnen worden.

Elk segment draagt in principe een paar gelede aanhangsels, waarvan de leden door middel van gewrichten ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.

De aanhangsels van de kopsegmenten dienen gewoonlijk voor de voedsel-voorziening, die van het borststuk voor de voortbeweging, terwijl de aanhangsels van het achterlijf verschillende functies kunnen hebben of ontbreken.

Reuzensprinkhaan Papiliorama 2006
Voor de beweging is het noodzakelijk, dat er skeletdelen zijn die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen; zo is elk segment opgebouwd uit een aantal skeletplaten en zijn er buigzame membranen tussen de segmenten. De beweging gebeurt, evenals bij de gewervelde dieren, door samenwerking van skelet en spieren.
 

Zuid-Amerika

eitjes worden in de grond gelegd, omgeven door een schuimige sub-stantie om ze te beschermen

   
Leefomgeving Broedtijd
   

tropische regenwouden

± 10 maanden

   
Voedsel Leeftijd
   

bladeren

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

reuzen
sprinkhanen kunnen vliegen