banner
   
Home Steltkluut - Himantopus himantopus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 

Steltkluten broeden messtal in kolonies.

Op een vochtige grond bestaat het nest meestal uit een vrij grote hoop waterplanten, op een droge grond is het een ondiepe kluil, bekleed met wat stro.

Het vrouwtje en het mannetje wisselen af bij het broeden en het later voederen van de nestjongen. 

De jongen blijven maar kort in het nest, al spoedig gaan zij waden en zwemmen in ondiep water.

Steltkluut Avifauna 2009
Een opvallend kenmerk is hun lange, rode poten, die tijdens de vlucht bijna 20 cm. achter de staart uitsteken. De lange rechte dunne snavel is zwart.
Steltkluut Avifauna 2009

De meeste jaren broedt er in Nederland hooguit een enkel paartje steltkluten.

In jaren van extreme droogte in het Middellandse Zeegebied wijken steltkluten echter massaal uit naar noordelijker broedgebieden.

In zulke jaren komen in Nederland tot enkele tientallen paartjes tot broeden.

In de periode 1998-2000 waren dat
31 broedparen (35 in 2001 en slechts
12 in 2002). 

In tegenstelling tot de kluut komt de steltkluut weinig in Nederland voor.

De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied.

De steltkluut prefereert gebieden die onder water staan of hebben gestaan.

 

Europa, Azië, Australië,
Nieuw Zeeland,
Noord- en
Zuid-Amerika en Afrika

4 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

Zoet, brak en
zout water

22-24 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

waterinsecten, weekdiertjes, wormen, spinnen en landinsecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

38 cm.