banner
   
Home Incastern - Larosterna inca Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Incastern Dierenpark Emmen 2007

De incastern, met zijn gedistingeerde bakkenbaarden,
broedt in holen, een bijzonderheid bij sterns.
Ze nestelen in kolonies van soms gigantische afmetingen, waarbij wel eens gebruik gemaakt wordt van een oud nest van de Humboldt-pinquïn

   
Incastern Dierenpark Emmen 2007 Incastern Dierenpark Emmen 2007

Een opvallend vertoon in de balts van sterns is de "visvlucht", waarbij het mannetje luid roepend over de kolonie vliegt met een visje in de snavel. Dit schijnt en gebaar te zijn waarmee de stern zich ter paring aanbiedt. Als hij gepaard is, vliegt zijn partner voor hem uit, waarna ze neerstrijken, de vis wordt aan de ander overgegeven, vervolgens vliegen ze verder.

 

Zuid-Amerika, Peru, Chili

1-3 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

Langs kusten

4 weken

   
Voedsel Leeftijd
   

Kleine visjes en kreeftachtigen

25-30 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

25-38 cm.

Lichtgebouwde zeevogels