banner
   
Home Fischers toerako - Taurako fischeri  Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Fischers toerako Artis 2007

De heldere groene kleur hebben ze te danken aan een unieke kleurstof die koper bevat, toerakoverdine.

Het rode pigment heet turacine en komt nergens anders in het dierenrijk voor.

Zowel de groene als de rode kleur bestaan uit één pigment.

Bij het baden geeft het rode pigment af, wat een eigenaardig effect teweeg brengt.

Buiten de paartijd zoeken deze vogels in groepen naar vruchten.

Zodra er één begint te roepen, volgt de rest met grommende keelklanken.

In de broedtijd verdedigen de paren hun territorium fel.

Toerako's kunnen behendig klauteren omdat ze eigenaardig gevormde voeten hebben.

Een voet met 2 tenen naar voren en 2 tenen naar achteren, zoals bij uilen en spechten, noemen we zygodactiel.

Toerako's hebben semi-zygodactiele voeten, d.w.z. dat de buitenste teen die in rust opzij staat met een speciaal gewricht naar voren of naar achteren gekeerd kan worden.

Fischers toerako Artis 2007
 

Oost-Afrika

2-3 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

bossen

18 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

fruit, knoppen en insecten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

42 cm.
227-293 gram

wordt ook bananeneter of loeries genoemd

       

Ofschoon ze vaak door de struiken scharrelen, zijn het ook geweldige vliegers.

Een erg fraai gezicht is de felrode onderkant van de vleugels, vooral als ze de ruimte hebben
voor hun lange glijvluchten.

Fischers toerako Artis 2007 Fischers toerako Artis 2007 Dat rood in de vleugels kan trouwens ook afgeven.

Als het water niet zuur is, lost de kleurstof er gemakkelijk in op.

Als de vogels baden, levert dat een vreemd gezicht op, een behoorlijk rode waterbak
  Toerako's zijn echte fruiteters.