banner
   
Home Groene wateragame - Physignathus concincinus Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Groene wateragame Diergaarde Blijdorp 2007
Ze leven in kolonies met één dominant mannetje per groep. Ze houden zich altijd op in de nabijheid van rivieren en poelen, waar ze bij de minste verstoring in het water duiken
Groene wateragame Diergaarde Blijdorp 2007 Groene wateragame Diergaarde Blijdorp 2007
Het zijn uitstekende zwemmers die ook geruime tijd onder water kunnen blijven. Hun groene kleur biedt hun een goede camouflage tussen het gebladerte.
De mannetjes worden groter dan de wijfjes en hebben een duidelijk afgetekende rugkam, die bij de wijfjes nauwelijks zichtbaar is
De mannetjes maken de wijfjes het hof door het voortdurend knikken met de kop.

Na de paring graven de wijfjes een kuil waarin ze haar 10 à 15 eieren aflegt, die
ze daarna zorgvuldig toedekt.
Afhankelijk van de temperatuur komen de jongen na 2 tot 3 maanden uit het ei.

Slechts enkelen zullen volwassen worden, de rest valt ten prooi aan predatoren.

 

Zuid-Oost Azië

10-15 eieren
in vochtige
losse grond

   
Leefomgeving Broedtijd
   

Tropisch regenwoud
langs oevers

ong. 2,5 maanden

   
Voedsel Leeftijd
   

Insecten,
muizen,
vissen,
vogels en
fruit

18 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

80 cm
incl. staart
van 55 cm

ook bekend als Chinese of Indochinese wateragame

  Hun biotoop bevindt zich hoog in de bomen van tropische regenwouden.

Het zijn behendige jagers die zich vooral voeden met grote insecten, kikkers, kleine hagedisjes en in zeldzame gevallen ook met fruit.