banner
   
Home Wisent - Bizon bonasus  Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Wisent Dierenrijk 2007
In april 2007 is de wisent teruggebracht in het Nationaal Park Zuid-Kennermerland
op het voor publiek gesloten kraansvlak.

De wisent wordt ook wel Europese bizon genoemd. Hij is nauw verwant aan de Amerikaanse bizon.

In het wild sinds 1921 uitgestorven,
maar opnieuw uitgezet in Polen en nu ook in Nederland.

De wisent is een stevig dier met een korte, brede kop en een hoge rug. Ruwe, warrige manen bedekken het voorste gedeelte van het lichaam, waardoor dit zwaarder lijkt. Vooral bij de stier is dit het geval. De vacht is donkerbruin van kleur. Beide geslachten dragen hoorns.

Wisent Dierenrijk 2007
Wisent Dierenrijk 2007 Een koe verlaat de kudde als ze gaat werpen. Een wisent krijgt één kalf per worp, dat bij de geboorte zo'n 30 kg weegt en een kastanjebruine vacht heeft.

Het kalf wordt zo'n zeven maanden gezoogd en blijft drie jaar bij zijn moeder.

De vrouwtjes en kalveren vormen
familiegroepen van zo'n 20 dieren.
Wisenten in het Kraansvlak
 

Europa en Azië

1 jong

   
Leefomgeving Draagtijd
   

moerassige streken, langs
de bosrand loofwouden en gemende bossen

9 maanden

   
Voedsel Leeftijd
   

kruidachtige planten, grassen, bast en twijgen

45-60 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

schofthoogte
1.80-1.95 m.
kop-romp
2.50-2.70 m.
♂ 800-900 kg.
♀ 500-600 kg.

kan 25-45 km/u
halen

De wisent is het grootste Europees zoogdier.

Wisenten in het Kraansvlak In een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, het ruim 200 ha grote Kraansvlak leven sinds 24 april 2007 wisenten. Tussen 2007 en 2011 vindt hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit project werken PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, ARK, FREE Nature en Stichting Kritisch Bosbeheer samen.

Het doel van dit project is om kennis en ervaring op te doen met wisenten in de Nederlandse situatie, de voedselstrategie zonder bijvoeren en het effect van deze diersoort op het duinlandschap, dynamiek en duinvegetatie. In deze periode zal de kudde een mate van natuurlijkheid ontwikkeld hebben waardoor ze een bijdrage kan leveren aan het behoud van deze bedreigde soort. De praktijkervaringen die hier met deze wilde rundachtige worden opgedaan kunnen gebruikt worden voor eventuele herintroductie elders in binnen- of buitenland in de toekomst.

Naast de interactie tussen wisent en landschap wordt ook gekeken naar het samengaan met andere aanwezige grazers en menselijke bezoekers. De proef start met een gewenningsperiode waarin de dieren alleen vanaf een uitkijkpunt of door het raster te zien zijn. Sinds kort worden ook excursies in het gebied gegeven. Na 5 jaar wordt het project geëvalueerd.
Excursies