banner
   
Home Chapman zebra - Equus quagga chapmani Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Chapman zebra Blijdorp 2008 Tussen de donkere strepen zitten ook lichte schaduwstrepen. Men neemt aan dat de strepen dienen om alle zebra's van een kudde te laten samensmelten tot een grote warreling van strepen. Dit brengt leeuwen in verwarring.

Elk dier heeft zijn eigen roep waar andere leden van de groep ze aan kunnen herkennen.
Op de open vlaktes waarschuwen met name de giraffes en struisvogels de andere dieren bij naderend gevaar. Zoals meer diersoorten is de zebra hiervoor extra uitgerust met een tweede reukorgaan (het orgaan van Jacobson), dat zich boven in de mondholte bevindt. Door zijn bovenlip op te trekken kan hij van dit orgaan gebruik maken.
Chapman zebra Blijdorp 2008 Chapman zebra Blijdorp 2008
De zebra's leven in een hechte familiegroep met een maximale grootte van 15 stuks.

Zo'n groep bestaat uit één tot zes merries, samen met hun veulens met aan het hoofd een hengst.
Veranderingen in de groep worden alleen veroorzaakt door het zelfstandig worden van de jonge dieren. Vruchtbaar geworden jonge merries worden door vaderhengst uit de groep gejaagd of door andere hengsten uit de groepen afgescheiden om weer een nieuwe groep te vormen. Overblijvende hengsten gaan een solitair leven leiden of vormen samen een groep, die ook weer een eenheid vormt
 

Angola en Zuidwest-Afrika, ten noorden van de republiek Zuid-Afrika

1 jong

   
Leefomgeving Draagtijd
   

grote open graslanden

11-13 maanden

   
Voedsel Leeftijd
   

grassen en kruiden

28 jaar

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

lengte
1.20 m.
250 kg.
staart 47-57 cm.

 

De strepen van het jong zijn na de geboorte lichtbruin, maar na de eerste maand verkleuren ze tot de karak-teristieke huid-tekening van zwarte strepen op een witte achter-grond. Wanneer de wijfjes bronstig zijn trekken zij de aandacht van de hengst door herhaaldelijk de bek te openen.

Ofschoon de veulens nauwelijks enkele dagen oud al aan het gras beginnen te knabbelen en volmaakte gras-eters zijn voordat ze twee weken oud zijn, blijven de moederdieren hen met melk voeden tot ze wederom ongeveer 6 maan-den drachtig zijn.

In de zebrakudden is altijd agressief gedrag te zien. De hengsten gaan op hun achterpoten staan, trappen elkaar en proberen elkaar in delen van het lichaam te bijten. Zoals bij bijna alle in gemeenschappen levende dieren gaat het hier om het bepalen van de heerschappij en de rangorde. Er wordt niet gevochten om zwaar te verwonden.
Met behulp van lichaamstaal wordt b.v. uitgedaagd en zich overgegeven.
De Chapman zebra, iseen ondersoort van de steppen-zebra.

Zij zijn te herkennen aan de schaduwstreep tussen de donkere strepen.