banner
   
Home Kleine witte zwaan - Cygnus bewickii Alfabetisch
Register
       
Leefgebied     Voortplanting
 
Kleine witte zwaan Avifauna 2009 Kleine witte zwaan Avifauna 2009

De kleine zwaan is ondanks de naam een grote vogel, maar toch duidelijk kleiner dan enkele verwante soorten zoals de knobbelzwaan en de wilde zwaan. Met name de laatste vertoont sterke gelijkenis met de kleine zwaan, waarbij vooral de grootte een duidelijk herkenningspunt is.

Beide vogels zijn verder uit elkaar te houden door de kleur van de snavel, die bij beide vogels zwart is met een gele basis. Bij de kleine zwaan is de gele basis echter kleiner en loopt niet door naar de punt van de snavel.

Kleine witte zwaan Avifauna 2009 Kleine witte zwaan Avifauna 2009
 

Kleine zwanen foerageren soms met honderen tegelijk op graslanden.

's Avonds is hun muzikale roep te horen als ze van voedselplek naar een veilige slaapplek vliegen.

Zo'n plaats is vaak een meer of ander afgesloten natuurgebied dat 's nachts voldoende veiligheid biedt.

Kleine zwanen zijn vanaf oktober tot maart te zien in Nederland.  

 

's zomers arctisch Siberië, 's winters West-Europa o.a. in Nederland

2-7 eieren
meestal
3-5 eieren

   
Leefomgeving Broedtijd
   

waterrijke gebieden

29-30 dagen

   
Voedsel Leeftijd
   

grassen, mossen en waterplanten

   
Lengte en gewicht Bijzonderheden
   

60 cm.
115-127 cm.
spanwijdte
170-195 cm.

De kleine zwaan is de meest zeldzame zwaan in gevangenschap

 

Het broedgebied van de kleine zwaan bevindt zich in de Russische toendra, waar het nest gebouwd wordt langs de oevers van voedselrijke meren.

In het broedgebied voedt de vogel zich voornamelijk met waterplanten.

Kleine zwanen brengen de winter onder andere door op weiden in Nederland,
waar gras het belangrijkste voedsel vormt.