banner
   
Home Aquarium Alfabetisch
Register
       
Kardinaalbaarzen     Koraalvlinders
 

De baarsachtigen zijn verreweg de grootste vissenorde met meer dan 7000 sterk uiteenlopende soorten.

Ze hebben allemaal stekelstralen in enkele van de vinnen.

Velen zijn roofvissen en de meeste leven in zee.

Zo'n 40% van alle vissen behoren tot deze orde.

Pincetvis
De cichliden is in de biologie de benaming voor een familie van baarsachtigen. De cichliden lijken op de baarzen maar verschillen hiervan door de bouw van de keelkaken en het aanwezig zijn van slechts één reukgroefgat aan beide zijden van de kop.

Doktersvissen vormen een familie binnen de baarsachtige vissen. Alle soorten uit deze familie leven in tropische zeeën, vaak in de buurt van koraalriffen. De kenmerkende eigenschap van de familie is een paar stekels, één aan elke kant van de staart, scherp genoeg om verwondingen te kunnen veroorzaken.

De lipvissen zijn een grote familie uit de ook al grote orde van de Baarsachtigen.

Koraalvlinders vormen een familie van opvallende, tropische, baarsachtige zeevissen.

Doktersvis
Gehoornde koffervis De goerami is een straalvinnige vis uit de familie van echte goerami's en behoort derhalve tot de orde van baarsachtigen.
Zoengoerami
De Kogelvisachtigen of Vastkakigen, vormen een orde binnen de straalvinnige vissen. De naam "vastkakigen" wijst op de vaste vergroeiing van bovenkaak en tussenkaak, ook wel papegaaibek genoemd.

Het lichaam is bedekt met benige schubben of schildplaten of met stekels: bij sommige soorten is de huid naakt.

Zeepaardjes en zoetwaternaalden behoren tot de zeenaaldachtigen.

Schorpioenvissen zijn een familie van overwegend zeevissen met giftige stekels.

Koraalgobie gele Artis 2009 Onder de grondels bevinden zich sommige van de kleinste gewervelden ter wereld, die als volwassen exemplaar kleiner dan 1 cm blijven. De grotere soorten kunnen echter lengtes bereiken tot meer dan 30 cm, maar dit zijn uitzonderingen.

De karperzalmen, zijn een vissenfamilie, behorend tot de onderorde der karperzalmen, die op zijn beurt valt binnen de orde van de karperzalmachtigen. De soort bestaat uit een grote groep van vissen.

De murenen of moeralen vormen een familie straalvinnige vissen uit de orde van palingachtigen. Murenen komen voor in zowel zee-, brak als zoet water en komen verspreid over de gehele wereld voor.

Koraalduivel
Murene

De mesalen vormen een familie van vissen uit de orde van de mesaalachtigen. Alle vissen lichaamsdelen die aangepast aan het gebruik van bioelektriciteit.

Longvissen zijn onder de vissen waar-schijnlijk het nauwst verwant aan de viervoeters zoals kikkers, krokodillen en apen. Zoals hun naam al aangeeft bezitten zij, naast kieuwen ééen of twee longen en zijn zij in staat om door ademhaling zuurstof uit de lucht op te nemen zoals bijvoorbeeld zoogdieren dat ook doen.

De regenboogvissen behoren tot de orde van de Koornaarvisachtigen en zijn een familie van kleine, kleurrijke, zoetwater vissen.

De haaien behoren tot de kraakbeenvissen. De meeste haaien zijn slanke, gespierde en snelle dieren die een lengte bereiken van rond de 1 à 2 meter.

Het zijn bijna allemaal roofvissen die leven van gewervelde dieren.

Regenboogvis
Poetsgarnaal

Kreeften is een infraorde van kreeft-achtigen die behoort tot de orde tienpotigen.

Garnalen zijn kleine kreeftachtigen. Zowel in zout als in zoet water komen garnalen-soorten voor, maar de meeste soorten leven in zee.

Schijfkwallen zijn dieren die tot de stam Neteldieren behoren. Bijna alle kwallen leven in de zee en hoewel zij geen ware orgaanstructuur hebben, hebben zij gespecialiseerde weefsels.

Weekdieren zijn ongewervelde dieren met een week lichaam en in de regel een
uitwendig kalkskelet zoals schelpen.
Kwal Aardbeikoraal
De orgaandieren vormen, naast de middendiertjes en de Parazoa, een
onderrijk in het rijk der dieren.

Het zijn organismen met volledig gedifferentieerde weefsels, waartoe
vrijwel alle dieren behoren.
Zee-egels en zeeappels zijn stekelige, ongewervelde waterdieren.

Koraal is een verzamelnaam voor verschillende zeedieren van de klasse Anthozoa.
Er zijn over de wereld ongeveer 500 bekende heremietkreeftsoorten.

Het merendeel leeft in water, maar er zijn ook enkele soorten bekend die op land leven.

In Nederland en België is de bekendste soort de gewone heremietkreeft.

Bloemdieren of bloempoliepen vormen een klasse van neteldieren, die gedurende hun volwassen leven als poliep op de bodem van de zee leven.
De naam danken ze aan de vaak prachtig gekleurde vangarmen waarmee ze prooidieren zoals plankton uit het water filteren of kleine vissen grijpen die worden verdoofd door de netelcellen.
Heremietkreeft Blijdorp 2011
De familie der degenkrabben is de enige levende familie in de orde van zwaardstaarten, een vormenrijke en succesvolle diergroep die ruim 300 miljoen jaar geleden zijn bloeitijd doormaakte. Tweekleppigen zijn een klasse van weekdieren die steeds een schelp hebben die uit twee met een scharnier gelede kleppen bestaat.

De twee kleppen worden aan elkaar gehouden door één of meer sluitspieren die een duidelijke aanhechtingsplaats laten zien op de binnenzijde van de kleppen.
Degenkrab Blijdorp 2011 Oester Blijdorp 2011
 
Kardinaalbaars juweel

kardinaalbaars pyama
Pincetvis

Pincetvis geel
   
Koraaljuffers Cichliden
   
Anemoonvis drieband
Anemoonvis rode

Garibaldi

Juffertje blauw

Keizervis blauwgordel
Keizersvis gekroonde
Cichlide Managua

Cichlide Nijassameer-Malawimeer

Cichlide Tangajikameer

Tilapia Mozambique

   
Doktersvissen Zeebaarzen
   
Doktersvis bahia
Doktersvis blauwe
Doktersvis cortez
Zeilvindoktersvis gele
Vlaggenbaars rode
Tandbaars zwarte
Zeebaars zwarte
   
Kwastsnoeken Roodbaarzen
   
Wimpelaal Rotsbaars kanarie
Rotsbaars koper
   
Lipvisachtigen Goerami's
   
Everlipvis
Lipvis bonte
Reuzengoerami
Zoengoerami
   
Baarsvissen Zeenaalden
   
Koraalklimmer spitssnuit

Schuttersvis
Zoetwaternaald
   
Kabeljauwachtigen Grondels
   
Kabeljauw Koraalgobie gele
   
Karperachtigen Diversen
   
Brasem gestreepte

Goudvis

Koi

Karper hoogland
Karper roodvin
Rifwachter

Slijmvis

Vleugelpaardvis
   
Platvissen Pitvissen
   
Schol Mandarijnvis blauwe

Mandarijnvis lsd
   
Meervalachtigen Weekdieren
   
Meerval roodstaart
Zeilvinmeerval gestippelde
Oester
   
Beentongvissen Zeepaardjes
   
Arowana zwarte

Beentongvis Aziatische

Egelvis bruine


Vlindervis
Zeepaardje gestreept

Zeepaardje Kortsnuit
   
Kogelvisachtigen Schorpioenvissen
   
Koffervis gehoornde

Trekkersvis luipaard
Koraalduivel

Steenvis
   
Karperzalmen Mesalen
   
Piranha
Piranha rode
Pacu

Schijfzalm

Tetra bloedvlek
Sidderaal
   
Murenen Longvissen
   
Murene groene

Murene Helena

Netmurene grote
Longvis Afrikaanse

Longvis Australische
   
Koornaarvissen Haaien
   
Regenboogvis Boesemans

Regenboogvis rode

Regenboogzalm
Hamerhaai kleine

Luipaardhaai
   
Steuren Roggen
   
Sterlet Koeneusrog

Pijlstaartrog zoetwater

Stekelrog
   
Kreeften Garnalen
   
Langoest sierlijke

Zoetwaterkreeft
Kappersgarnaal

Poetsgarnaal

Poetsgarnaal rode

Steurgarnaal
   
Kwallen Krabben
   
Blauwpuntkwal
Mangrovekwal

Oorkwal
Degenkrab
   
Orgaandieren Zee-egels
   
Okerzeester

Stekelzeester
Zee-egel diadeem

zee-egel griffel

Zeeappel gewone
   
Bloemdieren Koralen
   
Kokeranemoon
Wasroos
Zeewaaier
Aardbeikoraal
   
       
  Aquaria  
IJszeester     Aardbeikoraal
  Dierenparken in Nederland